Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wzmocnienie potencjału rekreacyjnego Ośrodka Wypoczynkowego Słoneczny Brzeg w Zawadach poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług. Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.03.02.01-00-100/11-00 z dnia 11.06.2012r. Całkowita wartość projektu 708.480,00 PLN.

Wartość dofinansowania 340.416,00 PLN.

Firma: Dawpol A. Dziwiński, K. Szyda spółka jawna

Krótki opis projektu

W ramach projektu Dawpol A. Dziwiński, K. Szyda spółka jawna prowadziła działania remontowo- modernizacyjne w kierunku zapewnienia atrakcyjnych i aktywnych form wypoczynku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Słoneczny Brzeg w Zawadach.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt Wzrost konkurencyjności oferty turystycznej Ośrodka Słoneczny Brzeg w Zawadach poprzez podniesienie standardu świadczonych usług Numer umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.03.01.01-00-048/10-00 z dnia 19.01.2012r. Całkowita wartość projektu 1.677.622,00 PLN.

Wartość dofinansowania 749.979,54 PLN.

Firma: Dawpol A. Dziwiński, K. Szyda spółka jawna

Krótki opis projektu

W ramach projektu Dawpol A. Dziwiński, K. Szyda spółka jawna prowadzi działania w kierunku zapewnienia atrakcyjnych warunków wypoczynku w Ośrodku Słoneczny Brzeg w Zawadach. W ramach projektu przeprowadzono prace remontowo-modernizacyjne oraz zakupiono nowe wyposażenie dla bazy noclegowej i gastronomicznej.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.